Handreiking - Het Verloop

Zeven jaar plannen maken. Hoe zit zo'n proces in elkaar? Wat doe je eerst en laatst?


"Alles loopt altijd anders"

De literatuur onderscheidt allerlei stappen in het bouwproces. De praktijk leert dat het nooit volgens het boekje gaat. Wat niet wegneemt dat een indeling in fasen een nuttig houvast kan bieden.

Initiatief (december 1996)

De gemeente Utrecht wilde wat bijzonders in het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn. Onder het motto 'Initiatief zoekt nemer' ging de gemeente op zoek naar bewonersgroepen die bij konden dragen aan een divers, duurzaam en sociaal stadsdeel.
Vijftien mensen kwamen onder regie van de gemeente in december 1996 bij elkaar. Met verschillende ideeën; sommigen wilden duurzaam bouwen, twee stellen wilden een woongroep starten, weer anderen 'ontwerpen met de natuur'. De gemeente besloot dat deze mensen één groep vormden, één initiatief.

Definitie (december 1996 - augustus 1998)

Zo gemakkelijk ging dat natuurlijk niet. Er moest dus eerst veel gepraat worden: wat willen we nou eigenlijk, wat hebben we gemeenschappelijk? Bovendien wisten de deelnemers niets van bouwprojecten, dus er viel een hoop te leren.
In deze fase stelde de gemeente faciliteiten beschikbaar, en schoot de kosten van externe procesbegeleiders voor (De Regie en BIEB).
Aan het einde van de zomer 1998 lag er een Programma van Wensen, waar de uitgangspunten van de 'kerngroep' waren vastgelegd. Er was inmiddels ook een architect gekozen (Kristinsson).

Ontwerp (september 1998 - mei 2002)

Volgens het boekje wilde de kerngroep het Programma van Wensen uitwerken tot een Programma van Eisen. Dat is er nooit gekomen, de uitgangspunten in het Programma van Wensen gaven genoeg houvast voor de volgende stap.

De kerngroep en de architect gingen aan de slag met de stedebouwkundigen van de gemeente om een 'vlekkenplan' te maken; een globale schets die moest passen binnen het het stedebouwkundig plan, dat eisen stelde aan woningdichtheden, stratenplan, indicaties van erfafscheidingen, kleur- en materiaalgebruik. Eind 1998 was dat plan klaar.

In dezelfde periode werd de vereniging De Kersentuin opgericht, en begon een ledenwervingsactie met een informatiebijeenkomst in november. In december 1998 werden geïnteresseerden uitgenodigd om een deelname-overeenkomst te tekenen en zich aan te sluiten bij een van de vele werkgroepen. Die gingen begin 1999 van start (verder lezen: De organisatie).

De plannen werden verder uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp, vastgesteld in augustus 1999 en een Definitief Ontwerp, vastgesteld begin 2000.

In oktober 1999 werd ook een intentie-overeenkomst met de woningcorporatie en gemeente getekend, waarbij de woningbouwcorporatie toezegde als financiële achtervang te zullen optreden.

Vlak voor de zomer 2000 wordt op basis van een voorlopig bestek een aannemer geselecteerd (Slokker). Nu nog even een definitief bestek maken en dan snel bouwen, dacht men.

Dat viel tegen. Het duurde bijna een jaar tot de aannemer met een definitieve kostencalculatie kwam, en die viel bovendien hoger uit dan voorzien. In augustus 2001 moest er nog flink op materiaalkeuze en afwerking worden bezuinigd om de kosten in de hand te houden.

De bouwvergunning was inmiddels al verleend (maart 2001). Voorjaar 2001 besloot De Kersentuin over kavelkeuze en prijsstelling.
Na de kavelkeuze wist iedere toekomstige bewoner waar zijn of haar woning kwam te staan. Vervolgens konden zij de schetsen van hun 'droomwoning' bij de architect inleveren, die ze dan vervolgens op tekening uitwerkte. Iedere koper of huurder kon dus geheel eigen keuzes maken: over het aantal kamers, de positie van de trappen, de grootte van de badkamer of het soort deuren en ramen. Zo kreeg iedereen een woning 'geheel op maat'.

Uitvoering (mei 2002 - eind 2003)

De bouw werd begeleid door het al eerder gevormde Bouwteam, met daarin de directievoerder, het architectenbureau, de constructeur, projectbegeleider BIEB, Kersentuiners en de aannemer.

Beheer (2004 - nu)

Na de oplevering werd het onderhoud aan gemeenschappelijke delen van de huizen (bijvoorbeeld trappen, gevels, daken) uitbesteed aan de woningbouwcorporatie (verder lezen: De woningcorporatie en De organisatie).< Verder lezen: de organisatie
< Naar inhoud handreiking
Laatst bezochte pagina'sHuidige pagina
Het Verloop

Snel naar...
Home
Contact
Colofon