Handreiking - Verklarende woordenlijst

Omdat De Kersentuin wil verduidelijken


Bestek

Uitgebreide werkomschrijving in woord en tekening van een te realiseren bouwwerk inclusief de plaatsbepaling, het materiaal en de uitvoering.

Constructeur

Tekent de constructieve details en berekent het dragend vermogen van de constructies van het bouwwerk.

Definitief Ontwerp

Een nadere uitwerking van het Voorlopig Ontwerp, met uitgewerkte kostenbegroting en basis voor de aanvraag van de bouwvergunning.

Directievoerder

Inspecteert en begeleidt de bouw: ziet er op toe dat het project conform bestek en tekeningen wordt gerealiseerd.

Garantie Instituut Woningbouw

Het GIW-Waarborgcertificaat geeft de koper van een nieuwe woning garantie op de verschillende bouwdelen van de woning, op het afbouwen van de woning en garandeert dat (verborgen) gebreken worden verholpen.
Meer informatie: www.vrom.nl of www.giw.nl

Groene hypotheek

Wanneer wordt voldaan aan een aantal eisen op het gebied van duurzaam bouwen kan een groene hypotheek worden verstrekt tot een maximumbedrag. Dit is voordelig.

Opzichter

Inspecteert en begeleidt de bouw. De opzichter assisteert de directievoerder en legt aan hem verantwoording af. De opzichter is vaak op de bouwplaats te vinden.

Stichtingskosten

Alle kosten om het project te realiseren, bestaande uit grondkosten, bouwkosten en bijkomende kosten (bijvoorbeeld voor de architect en aanleg van nutsvoorzieningen als gas, water en licht).

Voorlopig Ontwerp

Een globale uitwerking van het programma van eisen in een ontwerp van gevels en plattegronden. De voorlopig ontwerp fase wordt afgesloten met een globale kostenbegroting.

Vereniging van Eigenaren (VVE)

Bij gestapelde bouw zijn de eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud aan trappen, gevels, daken, en andere gemeenschappelijke delen van het gebouw. Daarom zijn de eigenaren automatisch lid van de VVE.


Een zeer uitgebreide woordenlijst is te vinden op www.particulieropdrachtgeverschap.nl< Naar inhoud handreiking
Laatst bezochte pagina'sHuidige pagina
Verklarende woordenlijst

Snel naar...
Home
Contact
Colofon